Yüksek Lisans Program Çıktıları


Yüksek Lisans Program Çıktıları

LISTEN

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:
1. Eleştirel, analitik ve derinlemEleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek
2. Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak
3. Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak
4. Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak
5. Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek
6. Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak
 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:
7. Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek
8. Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek
9. Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak
 
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:
10. Donanım / yazılım ile karmaşık elektronik devreleri, enstrümanları, yazılımları ve elektronik sistemleri tasarlamak ve analiz etmek için ileri seviye Matematik (olasılık ve / veya istatistik dahil), ileri bilimsel bilgi, ileri bilgisayar ve programlama ve ileri Elektronik mühendisliği bilgilerini kullanmak
11. Gelişmiş iletişim ağlarını ve sistemlerini, gelişmiş sinyal işleme algoritmalarını veya yazılımlarını denklemler, doğrusal cebir, karmaşık değişkenler ve ayrık matematik ile ilgili ileri düzey bilgi seviyesini kullanarak analiz etmek ve tasarlamak