Research Assistants

Research Assistants

LISTEN
Ahmet Can Mert »
Research Assistant
Araştırma Alanı

Şifreleme, Video İşleme/Sıkıştırma, Bilgisayar Mimarisi, Sayısal Donanım Tasarımı