Projects

Projects

Types

Dates

 to 

2017-2018

  Sürekli Dikkatin Çıkarsanması ve Kullanılmasına Dayalı Uyarlanabilir Beyin Bilgisayar Arayüzleri, Director: Çetin, Müjdat , Researchers: Demir Kanık, Sümeyra Ümmühan , Starting Date: April 2017, Duration:36 month(s)
  Tek Antenli Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı ve Gerçeklenmesi , Co-director: Tekin, İbrahim , Starting Date: February 2017, Duration:24 month(s)
  Human Brain Project - Ramp up Phase , Co-director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2016, Duration:24 month(s)
  TACTILENet: Towards Agile, effiCient, auTonomous and massIvely LargE Network of things, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: February 2016, Duration:36 month(s)
  RF-MEMS anahtar ve ayarlanabilir kapasitörlerin entegre edildigi SiGe-BiCMOS teknolojisiyle, monolitik olarak 140 GHz radyometre ve 240 GHz spektrometre ön devrelerinin gerçeklenmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: October 2015, Duration:36 month(s)
  Low Power High Performance HEVC Video Compression Hardware Designs, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: September 2015, Duration:24 month(s)
  SWARMs Smart and Underwater Networking Robots in Cooperation Meshes, Co-director: Bozkurt, Ayhan , Starting Date: July 2015, Duration:36 month(s)
  MIMO Bazlı Haberleşme Uygulamaları ve mobil telefonlar için Çoklu-Girişli Geniş Bantlı Tek Anten tasarımı ve gerçeklenmesi, Director: Tekin, İbrahim , Starting Date: May 2015, Duration:24 month(s)
  Pasif Görüntüleme Sistemleri İçin Sige Bicmos Tabanl, 94 Ghz, Tümleşik Radyometre Gerçeklenmesi, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: May 2015, Duration:36 month(s)
  İki-Foton Mikroskopi Görüntülerinde Dendrit Dikenlerinin Otomatik Olarak Bölütlendirilmesi, Sınıflandırılması ve Takibi için Olasılık ve Makine Öğrenmesi Temelli Yöntemler, Co-director: Çetin, Müjdat , Starting Date: June 2014, Duration:36 month(s)
  Kanser ve Kardiyovasküler Hastalık İndikatörlerinin Algılanması / Ölçülmesi İçin Kırmık-Üstü-Lab Esasında, Elde Taşınabilir Tanı/İzleme Tıbbi Cihazı, Director: Gürbüz, Yaşar , Starting Date: April 2014, Duration:36 month(s)
  Hızlı ve Yüksek Çözünürlükte Raman Spektrometresi Geliştirilmesi, Director: Özcan, Meriç , Starting Date: February 2014, Duration:36 month(s)