Projects

Projects

LISTEN

Types

Dates

 to 

2019-2020

  “MENELAOSNT” Multimodal Environmental Exploration Systems Novel Technologies European Training Network (ETN) on Multimodal Environmental Exploration Systems – Novel Technologies, Director: Çetin, Müjdat , Co-director: Yanıkoğlu, Berrin, Balcısoy, Selim, Özkan, and Hüseyin , Starting Date: July 2019, Duration:13 month(s)
  Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve ISM Bandı İşaretleri Kullanılarak Kapalı Alanlarda Konumlandırma Sisteminin Geliştirilmesi, Director: Tekin, İbrahim , Researchers: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: November 2018, Duration:24 month(s)
  Probabilistic Techniques and Data Structures for High Performance Database Management Systems (Yüksek Başarımlı Olasılıksal Veritabanı Yönetim Sistemleri), Researchers: Öztürk, Erdinç , Starting Date: October 2018, Duration:24 month(s)
  Approximate Computing Based Low Energy High Performance Video Compression Hardware Designs, Director: Hamzaoğlu, İlker , Starting Date: October 2018, Duration:24 month(s)
  Sürekli Dikkatin Çıkarsanması ve Kullanılmasına Dayalı Uyarlanabilir Beyin Bilgisayar Arayüzleri, Director: Çetin, Müjdat , Researchers: Demir Kanık, Sümeyra Ümmühan , Starting Date: April 2017, Duration:36 month(s)
  Tek Antenli Tam Çift Yönlü Radyo Tasarımı ve Gerçeklenmesi , Co-director: Tekin, İbrahim , Starting Date: February 2017, Duration:24 month(s)
  TACTILENet: Towards Agile, effiCient, auTonomous and massIvely LargE Network of things, Director: Erçetin, Özgür , Starting Date: February 2016, Duration:36 month(s)