MDBF Ders Yükü Arttırım Talepleri

MDBF Ders Yükü Arttırım Talepleri

LISTEN
Published on 09.09.2019 14:03

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine ders yükü arttırım talebinde bulunmak isteyen 6. dönemini tamamlamış ve mezuniyet yılında bulunan öğrencilerimiz  25 Eylül 2019 günü saat 17:00'ye  kadar, elektronik ortamda doldurduğu, almak istediği dersin öğretim üyesinin onayının da (örn: varsa ders çakışması,ön koşul onayı da verilmiş haliyle) yer aldığı başvuru formunMDBF  Dekanlık Ofisi'ne teslim edebilirler. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile işleme alınacaktır.

 

Öğrencilerin yaz döneminde alabilecekleri en fazla ders yükü 8 kredidir. Ancak, yaz döneminde alacağı derslerle mezuniyete hak kazanacak öğrenciler, yazılı taleplerini kayıtlı oldukları fakültelere yaparak; dersin öğretim üyesinin görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders yüklerini, en fazla 3 ders olmak üzere 10 krediye kadar artırabilir.

MDBF